(2017)

  (2017)
:
:
: 2017
:
:
: , , , , , , , , ,
:

(): 27 2017

: Comu auam pauamc mom oem, oa ecoo maamux oox e uam papaamam au peeu. Hacompeuc ao-amacmuecux uo u aumauc xoecmex poueeu, ae epou epe, mo cecmm ooocmu papaomu u peauauu cmpocma, cocooo epeocum e u pooo acmoee u aoopom. Ccm eomopo pe maamu ppaomua aemc coam cmpocma. cma eo, ou ompamc o peea emeocmu Aecapa Cepeeua ua. Haa a u, ou um, mo cope eo em , e apaee a e pemam. mo e ocmum cepmu euoo amopa, ou peam apam eo c coo. Caca ua a oeue o oaau u pomuua, ou ceaem apam eo c coo ae pe. Oaauc ae peeu ecme c u, ou epe, mo u aoc eo cacmu, e oopea, mo copee up maum cee eao oacocme.29 2017


,